Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 7. září 2021

Předchozí verze: 24. května 2018

Představení

Společnost Align Technology, Inc. a její přidružené společnosti (dále označovány jako „Align“, „my“, „nás“ a „naše“) se snaží chránit vaše údaje (v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je „informace“ jakákoli informace, dle které lze identifikovat osobu, tedy osobní údaje, které nám poskytnete nebo které o vás shromažďujeme či které od vás získáme prostřednictvím našich webových stránek).

Společnost Align navrhuje, vyrábí a prodává systém Invisalign,intraorální skenery iTero,poskytuje služby OrthoCAD a provozuje aplikaci My Invisalign, která umožňuje sledovat a sdílet pokrok při léčbě Invisalign tím, že bude nahrávat obrázky, sdílet příběhy, generovat upomínky na schůzku a přijímat oznámení (dále jen „aplikace“). Níže je popsáno, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a sdílíme informace, které získáme skrze své webové stránky a aplikaci (dále jen „webové stránky“).

Obecně platí, že naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste nám řekli, kdo jste, nebo nám sdělili jakékoli své osobní údaje. Občas však budeme požadovat informace, buď o vás nebo o někom, koho znáte, například jméno, e-mailovou adresu a/nebo bydliště. Než budeme takové osobní údaje shromažďovat, vždy vás předem upozorníme, abychom mohli případně získat se zpracováním těchto údajů váš souhlas, je-li to vyžadováno.

Které informace od vás shromažďujeme
Co děláme s informacemi, které získáme?
S kým vaše osobní údaje sdílíme?
Jak dlouho vaše údaje uchováváme?
Soubory cookie a reklama
Ochrana soukromí dětí
Odkazy na další webové stránky
Marketing a nekontaktování
Sociální sítě
Mezinárodní přenosy údajů
Bezpečnost
Vaše práva
Aktualizace
Kontaktujte nás

Které informace od vás shromažďujeme

Shromažďujeme následující druhy osobních údajů a citlivých informací o svých zákaznících, pacientech (dřívějších, potenciálních a současných), rodičích / opatrovnících dětí, lékařích, návštěvnících webových stránek poté, co se registrují a stanou se členy našich webových stránek skrze online formulář nebo po stažení aplikace, například pokud se přihlásíte k zasílání novinek nebo podstoupíte hodnocení úsměvu:

 • kontaktní údaje, jako jsou vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.
 • Informace, které nám pomohou s léčbou, jako jsou například věk, pohlaví a zdravotní údaje o vašich zubech, včetně fotografií vašich zubů a obličeje.

Pokud tyto údaje budeme potřebovat, informujeme vás o tom při žádosti o shromažďování osobních údajů nebo citlivých informací, přičemž budeme shromažďovat pouze informace, které jsou pro tyto účely nezbytné.

Při shromažďování zdravotních údajů nebo jiných citlivých údajů skrze naše webové stránky vás nejdříve požádáme o výslovný souhlas.

Dále budeme shromažďovat informace o tom, jak používáte naše webové stránky, což je popsáno v kapitole „Spravovat soubory cookies“ níže.

V některých případech nám můžete poskytnout osobní údaje jiných lidí, například abychom je mohli kontaktovat a poskytnout informace o naší společnosti. Osobní údaje těchto osob s námi sdílejte pouze tehdy, pokud máte jejich souhlas a svolení.

Zpět nahoru

Co děláme s informacemi, které získáme?

Osobní údaje, které získáme během vašeho používání webových stránek nebo které nám poskytnete, mohou být použity:

 • k založení a správě vašeho uživatelského účtu na našich webových stránkách;
 • k umožnění používat, nakupovat, rezervovat a/nebo stahovat produkty a služby, jako například čisticí přípravky;
 • k poskytování informací o našich produktech, službách, novinkách a událostech;
 • k poskytování podrobností o lékařích a jejich ordinacích a k zaslání žádostí o kontaktování těmto lékařům;
 • k pozvání k účasti na průzkumech nebo k registraci jako fanoušek (je-li to možné);
 • ke sběru demografických údajů o uživatelských trendech, například věku, pohlaví a obecné úrovni příjmu;
 • k poskytování informací o současných nebo potenciálních pacientech certifikovaným lékařům;
 • k analýze používání našich služeb a produktů, vývoji nových služeb a produktů a úpravě našich produktů, služeb a dalších informací, které poskytujeme;
 • k použití obsahu nahraného prostřednictvím aplikace pro sdílení na sociálních médiích a k vytvoření kopií vašeho obsahu pro účely propagace společnosti Invisalign na internetu, v televizi, tisku nebo v jiném médiu. V propagačních materiálech, které vytvoříme, nebudeme nikdy uvádět vaše jméno, ostatní lidé vás však mohou poznat z fotografie.

Náš právní základ pro shromažďování a používání osobních údajů, jak je popsáno výše, bude záviset na druhu osobních informací a konkrétních okolnostech, za kterých údaje získáváme. V případech, kdy jsme s vámi uzavřeli smlouvu, například o dodání zboží a služeb Invisalign, budeme zpracovávat vaše údaje za účelem plnění takovéto smlouvy. V jiných případech můžeme zpracovávat vaše údaje v rámci oprávněných obchodních zájmů společnosti Align, například pro účely marketingu nebo zlepšení našich produktů a služeb za předpokladu, že tyto zájmy nejsou nad vašimi právy. Při shromažďování vám objasníme, jaké oprávněné zájmy sledujeme.

Používáme robustní kombinaci zdrojů údajů (on-line, objednávky, zákazníci, atd.), abychom získali kompletní přehled o svých produktech a marketingových snahách. Tyto údaje používáme pouze pro vlastní účely a vaše informace nesdílíme s jinými společnostmi, které by je mohly použít pro jiné účely, než je spolupráce s námi.

Pokud vás požádáme o poskytnutí osobních údajů, abychom splnili zákonný požadavek nebo mohli plnit smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli, budeme vás o tomto v příslušné době informovat a sdělíme vám, zda je takové poskytnutí osobních údajů povinné, či nikoli (přičemž uvedeme možné důsledky, pokud se rozhodnete své osobní údaje neposkytnout).

Zpět nahoru

S kým vaše osobní údaje sdílíme?

Naše společnost spolupracuje s jinými společnostmi, které nám pomáhají na poli marketingu, komunikace, ukládání dat, prodeje, a za těmito účely s nimi můžeme sdílet informace o vás. Tito partneři však nesmí vaše informace používat pro jiné účely, než je spolupráce se společností Align. Seznam aktuálních poskytovatelů služeb je k dispozici zasláním požadavku na adresu zde .

Vaše informace můžeme rovněž sdílet s jinými společnostmi skupiny Align za účely popsanými v kapitole „Co děláme s informacemi, které získáme?“. Seznam společností naší skupiny získáte kontaktováním zde.

Kromě toho mohou být jakékoli informace, které shromažďujeme, včetně osobních údajů, sděleny jako součást jakékoli fúze, akvizice, financování dluhu, prodeje majetku společnosti nebo podobné transakce, jakož i v případě platební neschopnosti, bankrotu nebo nucené správy, kdy lze informace převést na třetí strany jako jedno z našich obchodních aktiv.

Vaše osobní údaje můžeme také sdělovat, pokud se domníváme, že je to vyžadováno zákonem nebo je to nutné k ochraně našeho majetku nebo jiných zákonných práv (mimo jiné včetně vymáhání našich dohod nebo vlastnických práv jiných osob).

Pokud k tomu poskytnete souhlas, můžeme vaše informace i sdílet.

Zpět nahoru

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Osobní údaje uchováváme v průběhu trvání oprávněné obchodní potřeby (například během poskytování produktů a služeb Invisalign vaší osobě nebo za účelem zajištění souladu s platnými právními, daňovými nebo účetními požadavky).

Pokud již nemáme oprávněnou obchodní potřebu vaše osobní údaje zpracovávat, tak je buďto smažeme, anonymizujeme, nebo, pokud toto není možné (například protože jsou vaše osobní údaje uloženy v záložních archivech), je bezpečně uložíme a izolujeme od možnosti dalšího zpracovávání, dokud je nebude možné smazat.

Zpět nahoru

Soubory cookie a reklama

Pokud navštívíte naše webové stránky, může dojít k automatickému shromažďování informací z vašeho zařízení. V některých zemích, včetně Evropského hospodářského prostoru, mohou být podle platných zákonů na ochranu osobních údajů tyto informace považovány za osobní údaje.

Konkrétně mohou automaticky získané informace zahrnovat vaši IP adresu, typ zařízení, unikátní identifikační číslo zařízení, typ prohlížeče, geografickou oblast (na úrovni země nebo města) a jiné informace technického rázu. Dále můžeme sbírat informace o tom, jak vaše zařízení pracovalo s našimi webovými stránkami, včetně informací o použitých odkazech a navštívených částech webových stránek.

Díky tomuto shromažďování informací můžeme lépe porozumět našim návštěvníkům, odkud pocházejí a jaký obsah je na našich stránkách zajímá. Tyto informace používáme pouze pro vnitřní analýzu a za účelem zlepšení kvality a obsahu webových stránek pro jejich návštěvníky.

Některé tyto informace mohou být získány skrze soubory cookie nebo jiné podobné sledovací technologie. Obraťte se na Spravovat soubory cookies ohledně dalších informací

Zpět nahoru

Ochrana soukromí dětí

Společnost Align nemá v úmyslu shromažďovat informace o dětech mladších třinácti (13) let, pokud nejsou tyto informace získány od rodiče nebo opatrovníka. Ačkoli nemůžeme dětem zabránit, aby naše webové stránky navštívily, nebudeme shromažďovat jakékoli osobní údaje, aniž by bylo jasné, zda tato osoba, jež údaje poskytuje, dosáhla věku alespoň 13 let. Pokud máte ohledně shromažďování informací od dětí skrze naše webové stránky nějaké dotazy, napište nám prosím na Privacy@aligntech.com.

Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedený věkový limit se může lišit podle platných požadavků ve vaší zemi. V takovém případě vás o tom budeme při shromažďování údajů náležitě informovat.

Zpět nahoru

Odkazy na další webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na ostatní webové stránky za účelem usnadnění přístupu. Společnost Align není odpovědná za způsob nakládání s údaji a za obsah těchto jiných webových stránek a existence odkazu na tyto stránky není schválením uvedených informací nebo společnosti. To znamená, že pokud se skrze naše webové stránky připojíte k jiné webové stránce, nejsme odpovědní za její způsob nakládání s informacemi ani nemůžeme toto nakládání jakkoli řídit.

Své informace můžete rovněž sdílet s jinými webovými stránkami, jako jsou například stránky sociálních médií. Za tímto účelem vám můžeme vše usnadnit díky poskytnutí praktického odkazu. Za obsah cizí webové stránky nebo za váš příspěvek či sdílení však neneseme žádnou odpovědnost ani jej nemůžeme jakkoli řídit. Doporučujeme si přečíst zásady ochrany osobních údajů a postupy shromažďování údajů těchto webových stránek a sociálních médií.

Zpět nahoru

Marketing a nekontaktování

Pokud jste k tomuto poskytl(a) souhlas (kde je to vyžadováno), můžeme vám příležitostně zaslat informace o naší společnosti.

Společnost Align poskytuje možnost požádat o ukončení zasílání elektronických materiálů společnosti Align nebo našich partnerů tím, že svůj souhlas odvoláte. Pokud od nás žádné sdělení dostávat nechcete, sdělte nám to prosím během shromažďování vašich údajů nebo nám kdykoli napište na remove@aligntech.com a nezapomeňte uvést svou zemi. Také můžete použít funkční prvek odhlášení z odběru přímo v e-mailech. Zpracování žádosti nějakou dobu trvá, proto vás prosíme o trpělivost.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání souhlasu se nevztahuje na nezbytnou komunikaci, například odpovědi na dotazy. Pokud později požádáte o zasílání informací, například pokud se přihlásíte k jejich odběru, pozbude tím toto odvolání platnosti.

Zpět nahoru

Sociální sítě

Obsah generovaný uživatelem. Pokud používáte Facebook, Twitter nebo jiná sociální média s nastavením veřejného účtu a použijete funkci hashtag s názvem některé naší veřejné kampaně, například #unbraceyoursmile, nebo konkrétního produktu, například #Invisalign, #Invisalignteen, nebo #InvisalignTalk, budeme moci vaše recenze našich produktů na sociálních sítích použít na svých webových stránkách. Díky tomu můžeme sdílet váš názor na naše produkty s návštěvníky svých webových stránek. Před zveřejněním na webových stránkách si vaše komentáře přečteme. Pokud si nepřejete, abychom vaši recenzi na svých webových stránkách zveřejnili, nepoužívejte hashtag.

Zveřejněním nebo jiným zpřístupněním jakéhokoli obsahu na veřejné platformě sociálních médií o vašich zkušenostech s léčbou Invisalign a uvedením odpovědi „ano“, pokud vás požádáme o svolení k opětovnému zveřejnění obsahu na našich vlastněných kanálech, jako je Facebook (https://facebook.com/Invisalign), Pinterest (https://pinterest.com/Invisalign),YouTube (https://youtube.com/Invisalign), Twitter (https://twitter.com/Invisalign), Instagram (https://instagram.com/Invisalign a https://instagram.com/Invisalignteen) tumblr (https://Invisalignteen.tumblr.com/) a další, prohlašujete a zaručujete, že vám je třináct (13) let nebo více a že souhlasíte s podmínkami uvedenými na naší stránce na těchto webových stránkách.

Pokud si je rodič, opatrovník nebo jiná osoba vědoma vzniku obsahu vytvořeného uživatelem mladším třinácti (13) let, napište nám prosím na InvisalignTakeDown@aligntech.com.

Zpět nahoru

Mezinárodní přenosy údajů

Evropská centrála společnosti Align se nachází ve Švýcarsku a jako společnost působíme po celém světě. Vaše osobní údaje proto můžeme předávat do jiných zemí, kde společnost Align nebo její poskytovatelé služeb a partneři působí, včetně jiných zemí, než je země vašeho bydliště.

Společnost Align chrání vaše údaje při jejich předávání do jiných zemí. Například při předávání vašich údajů do některých zemí (například Švýcarska) z Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Spojeného království (UK) tak můžeme učinit, protože příslušné vládní orgány označily tuto zemi za zemi s odpovídajícími zákony na ochranu údajů. Předávání údajů z EHP nebo Spojeného království do Švýcarska se provádí na základě rozhodnutí Komise EU 2000/58/ES, ve znění pozdějších úprav, které uznává švýcarské právo jako právo poskytující odpovídající úroveň ochrany. V ostatních případech používáme standardní smluvní doložky nebo Závazná firemní pravidla a zásady společnosti Align, která jsou uznávána příslušnými vládními orgány. Naše Závazná firemní pravidla a zásady (dostupná zde) stanovují přístup společnosti Align k ochraně a správě osobních údajů na celém světě.

Zpět nahoru

Bezpečnost

Naše sítě mají aktivní vhodné technické a organizační bezpečnostní opatření, které se snaží zabránit zničení, ztrátě, zneužití a změně, nedovolenému sdílení nebo přístupu k informacím, které máme v držení.

Zpět nahoru

Vaše práva

Chcete-li uplatnit práva v souvislosti s přístupem k údajům, jejich zveřejněním, doplněním nebo odstraněním (dle příslušných zákonů), kontaktujte nás poštou nebo prostřednictvím e-mailové adresy, jak je uvedeno níže.

Například ve státě Kalifornie mohou fyzické osoby jednou ročně požádat o seznam sdílení třetím stranám pro účely přímého marketingu. V rámci své obchodní činnosti neprodáváme ani nepronajímáme jakékoli osobní informace jiným společnostem pro účely přímého marketingu.

Ve spojitosti se společnostmi Align v Evropě nás mohou fyzické osoby kontaktovat ohledně svých práv na:

 • přístup ke svým osobním údajům, jejich úpravu, aktualizaci nebo žádost o jejich smazání;
 • předložení námitky proti zpracování osobních údajů, žádosti o omezení jejich zpracování nebo žádosti o jejich přenositelnost;
 • odhlášení se ze zasílání marketingových materiálů, a to kdykoli. Toto právo můžete vykonat kliknutím na „Odhlásit“ v marketingových e-mailech, které vám zašleme. Chcete-li zrušit odběr ostatních forem marketingových sdělení (například poštovních zásilek nebo telemarketingu), kontaktujte nás skrze níže uvedené způsoby.
 • Svůj souhlas, na základě kterého jsme vaše osobní údaje získali a zpracovali, můžete kdykoli odvolat. Odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na oprávněnost jakéhokoli zpracování provedeného ještě před tímto odvoláním ani nemá vliv na zpracování osobních údajů provedené na základě zákonného důvodu nesouvisejícího se souhlasem.
 • Ohledně shromažďování a použití vašich osobních údajů můžete podat stížnost orgánu pro ochranu údajů. Pro více informací se prosím obraťte na svůj místní úřad na ochranu osobních údajů..

V Singapuru můžete například podat obecnou žádost o poskytnutí informace, jakým způsobem je s osobními údaji v našem držení nebo pod naší kontrolou nakládáno nebo jak jsou sdíleny, a to za období jednoho roku před datem takovéto žádosti. Jakákoli žádost o přístup může podléhat poplatku, jenž pokryje náklady na poskytnutí těchto podrobností o osobních údajích, které máme o vaší osobě k dispozici, přičemž výši tohoto poplatku vám oznámíme po přijetí takové žádosti.

Informace v tomto dokumentu považujte pouze za příklady; vaše konkrétní práva zde nemusí být jako příklad uvedena.

Zpět nahoru

Aktualizace

Toto prohlášení může být příležitostně aktualizováno. V takovém případě bude datum aktualizace uvedeno na začátku tohoto prohlášení. Oznámení o aktualizaci a/nebo změně bude poskytnuto na našich webových stránkách, nebo, vyžaduje-li to zákon, zasláno přímo vám. Doporučujeme toto prohlášení pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o tom, jak vaše osobní údaje shromažďujeme, používáme a sdílíme. Pokud s danými změnami nesouhlasíte, přestaňte naše webové stránky používat.

Zpět nahoru

Kontaktujte nás

Pokud máte dotazy ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, postupech našich webových stránek, svých informací nebo práv na informace nebo svého působení na našich webových stránkách, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Globální ředitelství

Align Technology, inc.
Attention: Privacy Office
2560 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131
Privacy@aligntech.com

Ředitelství pro státy EU

Align Technology Switzerland GmbH
Attention: Privacy Office
Suurstoffi 22
6343 Rotkreuz
Švýcarsko
Privacy@aligntech.com

Můžete také kontaktovat místní pobočku společnosti Align, která je zodpovědná za použití vašich informací. Podrobnosti jsou dostupné zde.

Loading...