1. V porovnání se starším typem rovnátek Invisalign vyráběných z jednovrstvého materiálu (EX30). Ve studii Miller a kol., kde dospělí měřili bolest během prvního týdne léčby. Kevin Miller a kol. „A comparison of treatment impacts between Invisalign aligner and fixed appliance therapy during the first week of treatment.“ American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. Svazek 131, 3. vydání, str. 302. e1-302.e9, březen 2007. 
  2. Based on a survey of n=2,752 Invisalign doctors who were asked, how much do you agree or disagree with the following statement: “Invisalign is the world’s most advanced digital orthodontic treatment system.” Doctors were surveyed in the USA, Canada, UK, Brazil, Germany, France, Spain, Italy, China, Japan, and ANZ. Data on file at Align Technology, as of July 10, 2020.
  3. Informace společnosti Align Technology k 31. 3. 2021
  4. Na základě 2 týdnů nošení.
  5. Brascher a kol. Patient survey on Invisalign treatment comparing the SmartTrack material to the previous aligner material. J Orofac Orthop (2016) 77:432–438.
  6. Někteří lékaři stále snímají fyzické otisky pomocí tmelu. Tyto otisky následně naskenují technici Invisalign a vytvoří 3D obrázek, který se použije v softwaru ClinCheck a na výrobu rovnátek.