1. Někteří poskytovatelé léčby Invisalign stále snímají fyzické otisky pomocí tmelu. Tyto otisky následně naskenují technici Invisalign a vytvoří 3D obrázek, který se použije v softwaru ClinCheck a na výrobu alignerů.
  2. Doba léčení se může lišit v závislosti na složitosti případu a bude je muset určit váš poskytovatel léčby Invisalign.
  3. Informace společnosti Align Technology k 31. 3. 2021