Soukromí a cookies

Soukromí a cookies

Poslední aktualizace 9. prosince 2012

Align Technology, Inc. („společnost Align“), která navrhuje, vyrábí a prodává systém Invisalign® a intraorální snímače iTero® a poskytuje služby OrthoCAD, se zavazuje chránit vaše osobní údaje. Následující informace popisují, jakým způsobem využíváme a sdílíme údaje, které shromáždíme na našem webu a na stránkách našich partnerů.

Náš web můžete navštívit, aniž byste nám sdělovali, kdo jste, nebo nám o sobě poskytovali jakékoli osobní údaje. Jsou však situace, kdy vás můžeme požádat o informace o vás nebo o někom jiném, např. o jméno, e-mailovou adresu nebo poštovní adresu. Než od vás začneme na internetu shromažďovat takové osobní údaje, budeme vás o tom nejprve informovat a v případě potřeby si vyžádáme váš souhlas.

Zákon o ochraně soukromí dětí na internetu
Co děláme se shromážděnými informacemi?
Soubory cookie a reklamy
Odkazy na jiné stránky
Soutěže
Bezpečnost
Nekontaktovat
Práva ochrany soukromí
Aktualizace
Kontakt

Zákon o ochraně soukromí dětí na internetu

Společnost Align se nepokouší shromažďovat informace od dětí mladších 14 let. Tyto informace musí poskytnout rodič nebo zákonný zástupce. Vzhledem k tomu, že nemůžeme zabránit dítěti ve vstupu na náš web, neshromažďujeme žádné osobní údaje, aniž bychom uživatele informovali, že osoba poskytující informace musí být starší 14 let.  Máte-li dotazy o shromažďování informací od dětí na našem webu, kontaktujte nás na adrese Privacy@aligntech.com.

Co děláme se shromážděnými informacemi?

Informace shromážděné při prohlížení našeho webu nebo poskytnuté uživatelem mohou být použity:

- k poskytování informací o produktech, službách, novinkách a akcích;

- k umožnění používání, nákupu nebo stahování produktů a služeb;

- k získání demografických informací o uživatelských trendech, jako jsou věk, pohlaví a přibližná výše příjmů;

- k informování certifikovaných lékařů o současných nebo potenciálních pacientech;

- k analýze používání našich služeb a produktů, vývoji nových služeb a produktů a k individualizaci našich produktů, služeb a dalších informací, které poskytujeme.

Abychom si udělali komplexní obrázek o našich produktech a marketingových opatřeních, využíváme robustní kombinaci zdrojů dat (internet, objednávky, zákazníci atd.).  Tato data slouží pouze pro naše potřeby a vaše informace nebudeme sdílet s jinými firmami k jejich účelům.

Vaše osobní informace však můžeme předat i třetí straně, pokud usoudíme, že je to nutné z právního hlediska nebo v zájmu ochrany našeho vlastnictví či jiných zákonných práv (včetně mimo jiné vymáhání našich smluv nebo vlastnických práv třetí strany).

V rámci marketingu, komunikace a prodeje využíváme služeb jiných firem, s nimiž můžeme za tímto účelem sdílet informace o vaší osobě. Tito partneři nesmějí vaše údaje využít k jinému účelu, než je obchodní partnerství se společností Align.

Informace o našich uživatelích, včetně osobních údajů, mohou být navíc předány třetí straně jako součást fúze, akvizice, financování dluhu, prodeje aktiv společnosti nebo při podobné transakci a také v případě insolvence, úpadku nebo nucené správy, kdy mohou být osobní údaje předány třetí straně jako jedno z našich obchodních aktiv.

Soubory cookie a reklamy

Naše weby využívají soubory cookie, které si vás „pamatují“ buď po dobu návštěvy („cookie relace“), nebo pro opakované návštěvy („trvalý soubor cookie“). Cílem těchto souborů je zlepšit váš uživatelský dojem. Na základě souborů cookie také zjišťujeme výkon našeho webu a marketingových opatření, tyto soubory však o vás neshromažďují žádné osobní údaje.  Ačkoli lze naše weby navštívit i bez povolení souborů cookie, tyto soubory používáme a většina z nich je k používání našeho webu nezbytná. Cookies jsou malé textové soubory uložené na pevném disku počítače, které slouží k analýze individuální aktivity na webu. Tím, že shromažďují a uchovávají informace o vaší návštěvě webu, umožňují webovým aplikacím, aby poznaly vaše individuální preference a dokázaly na ně reagovat. My díky tomu poznáme užitečnost informací, jež poskytujeme našim uživatelům, a můžeme analyzovat efektivitu navigační struktury pro poskytování těchto informací. A konečně: soubory cookie nám pomáhají zlepšovat uživatelský dojem webu.

Pokud si na tomto webu nepřejete využívat soubory cookie, můžete nastavit webový prohlížeč (např. Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox apod.), aby vás varoval, než přijmete soubory cookie, a až vás prohlížeč na jejich přítomnost upozorní, soubory cookie odmítnout. Soubory cookie můžete v prohlížeči také úplně vypnout. Pokud jste soubory cookie v prohlížeči zakázali, budete i tak moci tento web navštívit, některé jeho funkce však mohou být omezeny. Chcete-li spravovat soubory cookie na tomto webu, můžete také kliknout zde.

V kombinaci se soubory cookie používáme i další standardní internetové technologie, jako jsou internetové příznaky (nazývané také webové signály, web beacons nebo jednopixelové gify), které využíváme prostřednictvím reklamní společnosti. Tyto příznaky jsou umístěny jak v online reklamách, které přivádějí uživatele na naše weby, tak na různých stránkách na samotném webu. Tuto technologii používáme k měření odezvy uživatele na náš web a účinnosti našich reklamních kampaní (včetně toho, kolikrát byla stránka otevřena a které informace byly zobrazeny). Zjišťujeme tak, jak dlouho trvá, než se stane z návštěvníka webu náš zákazník, a proto porovnáváme informace shromážděné z webu s údaji skutečných zákazníků. Tato technologie nemusí být využívána na webu, na němž se právě nacházíte.

Náš web využívá službu Google Analytics. Jedná se o službu webové analýzy poskytovanou společností Google, Inc. Google Analytics vytváří soubor cookie, pomocí nějž vyhodnotí používání těchto služeb a sestaví pro nás zprávu.  Chcete-li zakázat službu Google Analytics, klikněte zde.

Odkazy na jiné stránky

Tento web může obsahovat odkazy na jiné weby. Tyto odkazy uvádíme pouze pro zlepšení uživatelského dojmu. Společnost Align neodpovídá za praxi ochrany soukromí ani za obsah těchto jiných webů a uvedení odkazu neznamená, že schvalujeme dané informace nebo podporujeme konkrétní firmu. To znamená, že pokud z našeho webu přejdete na jiný web, nemáme kontrolu nad tím, jak bude zacházeno s vašimi údaji.

Můžeme vám také nabídnout možnost sdílet informace na jiné weby, např. na sociální sítě. Můžeme vám nabídnout odpovídající odkaz, pomocí nějž lze informace snadno sdílet, nemůžeme však danou stránku ani vaše příspěvky/sdílené informace jakkoli kontrolovat.

Soutěže

Na našem webu můžeme pořádat soutěže a návštěvníky požádat o kontaktní informace (např. o e-mailovou adresu). Kontaktní údaje z našich soutěží používáme k zasílání informací o naší společnosti a v mezích zákona k pravidelnému kontaktování osoby. Odběr budoucích e-mailů můžete zrušit pomocí odkazu uvedeného ve všech našich e‑mailech.

Bezpečnost

Tento web používá bezpečnostní opatření s cílem ochránit web proti ztrátě, zneužití a změně informací spadajících pod naši kontrolu. Naše webové portály, např. Invisalign Doctor Site, používají k přenosu údajů pacientů zabezpečený přenos prostřednictvím protokolu HTTPS. Tyto portály vyžadují zákaznický účet a nejsou dostupné široké veřejnosti.

Nekontaktovat

Společnost Align vám umožňuje zrušit odběr elektronické komunikace od společnosti Align nebo od našich partnerů. Nechcete-li od nás dostávat elektronickou komunikaci, napište nám na adresu remove@aligntech.com. Nezapomeňte uvést svou zemi. Použít můžete také odpovídající odkaz v našich e-mailech. Na vyřízení žádosti nám prosím dejte dostatek času.

Upozorňujeme také, že se toto zrušení nevztahuje na nezbytnou komunikaci, jako jsou odpovědi na dotazy, a odběr bude obnoven, pokud si od nás v budoucnosti vyžádáte informace.

Práva ochrany soukromí

Máte-li práva k přístupu, zveřejňování, úpravám nebo odstraňování vycházející z legislativy daného státu nebo země, můžete nás kontaktovat na adrese nebo e-mailové adrese uvedené níže. Například ve státě Kalifornie má jedinec právo vyžádat si jednou za kalendářní rok seznam informací, které jsme předali třetím stranám pro jejich přímé marketingové účely. Naše společnost žádné osobní údaje jiným firmám pro účely přímého marketingu neprodává ani nepronajímá. V Evropě nás mohou jedinci kontaktovat mimo jiné ohledně svého práva k přístupu ke svým informacím. Toto jsou pouze příklady, vaše konkrétní práva vycházející z legislativy daného státu nebo země nemusí být ve zde uvedených příkladech jmenována.

Aktualizace

Toto prohlášení se může příležitostně změnit. V takovém případě uvedeme na začátku prohlášení datum poslední aktualizace. Vaše další používání všech webů společnosti Align se bude nadále řídit aktuální verzí prohlášení. Doporučujeme, abyste toto prohlášení pravidelně kontrolovali, a měli tak aktuální informace o tom, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme osobní údaje.

Kontakt

Máte-li jakékoli otázky k tomuto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, postupům používaným na webu společnosti Align, vašim informacím, právům souvisejícím s těmito informacemi nebo používání tohoto webu, kontaktujte nás:

Align Technology B.V.
Arlandaweg 161
1043 HS Amsterdam

NETHERLANDS

Privacy@aligntech.com