Soukromí a cookies

Soukromí a cookies

Naposledy aktualizováno 24 února 2018

Předchozí verze: 5 října 2016

ÚVOD

Společnost Align Technology, Inc. a její přidružené společnosti („Align“, „my“, „nás“ a „naše“) se snažíme chránit vaše údaje (v rámci tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je „informace“ jakákoli informace, dle které lze identifikovat osobu, tedy osobní údaje, které nám poskytnete nebo které získáme od Vás nebo skrze webové stránky).

Společnost Align navrhuje, vyrábí a prodává systém Invisalign®, intraorální skenery iTero®, poskytuje služby OrthoCAD a provozuje aplikaci My Invisalign a webovou stránku, která umožňuje sledovat a sdílet pokrok při léčbě Invisalign tím, že bude nahrávat obrázky, sdílet příběhy, generovat upomínky na schůzku a přijímat oznámení (dále jen „Aplikace“). Níže je popsáno, jakým způsobem sbíráme, používáme a sdílíme informace, které získáme skrze naše webové stránky a Aplikaci (dále jen „Webové stránky“).

Obecně řečeno, naše Webové stránky můžete navštívit, aniž byste nám řekli, kdo jste nebo nám sdělili jakékoli osobní údaje o sobě. Občas však budeme požadovat informace, buď o Vás nebo o někom, koho znáte, například jméno, e-mailovou adresu a/nebo bydliště. Před tím, než takové osobní údaje získáme, chceme Vám o tom vždy dát vědět a získat Váš souhlas se zpracováním těchto údajů, je-li to nutné.

Tím, že používáte naše Webové stránky, nám dáváte souhlas se sběrem, použití, sdílení, přenosu a zpracování osobních údajů v souladu s tímto Prohlášení o ochraně soukromí.

Které Informace sbíráme
Co děláme s Informacemi, které získáme?
S kým sdílíme Vaše Informace?
Jak dlouho Vaše údaje držíme?
Soubory Cookies a reklamy
Ochrana soukromí dětí
Odkazy na jiné webové stránky
Marketing a nekontaktování
Sociální sítě
Mezinárodní přenosy dat
Bezpečnost
Vaše práva
Aktualizace
Kontaktujte nás

Které informace sbíráme

Sbíráme následující druhy osobních údajů a citlivých informací o našich zákaznících, pacientech (dřívějších, potenciálních a současných), rodičích/opatrovnících dětí, lékařích, návštěvnících webových stránek poté, co se registrují a stanou se členy našich Webových stránek skrze online formulář nebo po stažení Aplikace, například, pokud se přihlásíte k zasílání novinek nebo podstoupíte zhodnocení úsměvu:

 • Kontaktní údaje jako je Vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa

Informace, které nám pomohou s léčbou jako je například věk, pohlaví a zdravotní údaje o Vašich zubech, včetně fotografií Vašich zubů a obličeje. Pokud tyto údaje budeme potřebovat, informujeme Vás o tom při žádosti o sběr osobních údajů nebo citlivých informací a budeme sbírat pouze informace, které jsou pro tyto účely nezbytné.

Při sběru zdravotních údajů nebo jiných citlivých údajů skrze naše Webové stránky Vás nejdříve požádáme o výslovný souhlas.

Dále budeme sbírat informace o tom, jak používáte Webové stránky, což je popsáno v kapitole „Soubory Cookies a reklama“ níže.

V některých případech nám můžete poskytnout osobní údaje jiných lidí, například abychom jim mohli zaslat informace o nás. Osobní údaje s námi sdílejte pouze pokud máte souhlas a povolení této osoby.

Co děláme s Informacemi, které získáme?

Osobní údaje, které získáme během Vašeho používání Webových stránek nebo které nám poskytnete mohou být použity:

 • K založení a správě Vašeho uživatelského účtu na našich Webových stránkách.
 • K umožnění používat, kupovat, rezervovat a/nebo stahovat produkty a služby jako například čistící přípravky.
 • K poskytování informací o produktech, službách, novinkách a událostech.
 • K poskytování podrobností lékařům a jejich ordinacím a k odeslání žádostí o kontaktní údaje.
 • K pozvání k účasti na průzkumech nebo k registraci jako fanoušek (vztahuje-li se).
 • Ke sběru demografických údajů o uživatelských trendech, například věk, pohlaví a obecné úrovně příjmu.
 • K poskytování informací o současných nebo potenciálních pacientech certifikovaným lékařům.
 • K analýze a použití našich služeb a produktů, vývoji služeb a produktů a úpravy našich produktů a služeb, a dalších informací, které poskytujeme.
 • K použití obsahu nahraného skrze Aplikaci, sdílení skrze sociální média a k vytvoření kopií Vašeho obsahu pro účely propagace společnosti Invisalign na internetu, v televizi, tisku nebo v jiném médiu. V propagačních materiálech, které vytvoříme, nebudeme nikdy uvádět Vaše jméno, ostatní lidé Vás však mohou poznat z fotografie.

Náš právní základ pro sběr a používání osobních údajů, jak je popsáno výše, bude záviset na druhu osobních informací a konkrétní kontext, při kterém údaje získáváme. V případech, kdy jsme s Vámi uzavřeli smlouvu, například o dodání zboží a služeb Invisalign, budeme zpracovávat Vaše informace za účelem plnění takovéto Smlouvy. V jiných případech můžeme zpracovat Vaše údaje pro legitimní obchodní zájmy společnosti Align, například pro účely marketingu nebo zlepšení našich produktů a služeb za předpokladu, že tyto zájmy nejsou nad Vašimi právy. Kdykoli budeme Vaše informace sbírat, budeme Vás o našich zájmech informovat.

Používáme robustní kombinaci zdrojů dat (online, objednávky, zákazníci, atd.), abychom získali kompletní přehled o našich produktech a marketingových snahách. Tyto údaje používáme pouze pro vlastní účely a Vaše informace nesdílíme s jinými společnostmi, které by je mohly použít pro jiné účely než je spolupráce s námi.

Pokud Vás požádáme o poskytnutí osobních údajů, abychom splnili zákonný požadavek nebo mohli plnit smlouvu uzavřenou mezi námi, budeme Vás o tomto v příslušné době informovat a povíme Vám, zda je poskytnutí osobních údajů nutné, nebo nikoli (spolu s možnými důsledky, pokud se rozhodnete osobní údaje neposkytnout).

S kým sdílíme Vaše osobní údaje?

Naše společnost spolupracuje s jinými společnostmi, které nám pomáhají na poli marketingu, komunikace, ukládání dat, prodeji, a za těmito účely s nimi můžeme sdílet informace o Vás. Tito partneři však nesmí Vaše informace používat pro jiné účely vyjma spolupráce se společnosti Align. Pro seznam našich aktuálních poskytovatelů služeb kontaktujte privacy@aligntech.com.

Vaše informace můžeme sdílet s jinými společnostmi skupiny Align za účely popsanými v kapitole „Co děláme s Informacemi, které získáme?“ Pro seznam naší skupiny společností kontaktujte privacy@aligntech.com.

Veškeré informace, které získáme, včetně osobních údajů, můžeme dále sdělit třetí straně (a jejím zástupcům a poradcům) v rámci probíhající nebo potenciální fúze společností, akvizice, financování úvěru, prodeje majetku společnosti nebo podobné transakce, stejně tak v případě insolvence, bankrotu nebo nucené správy, kdy mohou být osobní údaje převedeny třetím stranám jako majetek (aktivum) společnosti.

Dále můžeme sdělit Vaše osobní údaje příslušnému orgánu činnému v trestním řízení, regulačnímu nebo vládnímu orgánu, soudu nebo jiné třetí straně, pokud se domníváme, že je to zákonně požadováno nebo je to nutné za účelem ochrany našeho majetku nebo jiných práv (včetně, avšak bez omezení na, vynucování plnění našich smluv nebo práv jiných osob).

Pokud k tomu poskytnete souhlas, můžeme sdílet i Vaše informace.

Jak dlouho Vaše údaje držíme?

Osobní údaje držíme po dobu nezbytnou pro legitimní obchodní činnost (například během poskytování produktů a služeb Invisalign nebo tak, abychom postupovali v souladu s platnými právními, daňovými nebo účetními požadavky).

Pokud již nemáme legitimní obchodní potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, tak je buďto smažeme, anonymizujeme, nebo, pokud toto není možné (například protože Vaše osobní údaje jsou uloženy v záložních archivech), je bezpečně uložíme a izolujeme od možnosti dalšího zpracovávání, dokud není smazání možné.

Soubory Cookies a reklama

Pokud navštívíte naše Webové stránky, může dojít k automatickému sběru informací z Vašeho zařízení. V některých zemích, včetně Evropského hospodářského prostoru, mohou být podle platných zákonů na ochranu dat tyto informace považovány za osobní údaje.

Konkrétně mohou automaticky získané informace zahrnovat Vaší IP adresu, typ zařízení, unikátní identifikační číslo zařízení, typ prohlížeče, geografickou oblast (na úrovni země nebo města) a jiné informace technického rázu. Dále můžeme sbírat informace o tom, jak Vaše zařízení pracovalo s našimi Webovými stránkami, včetně informací o použitých odkazech a navštívených částech Webových stránek.

Díky tomuto sběru informací můžeme lépe porozumět návštěvníkům našich Webových stránek, odkud pocházejí a jaký obsah je na našich stránkách zajímá. Tyto informace používáme pouze pro vnitřní analýzu a za účelem zlepšení kvality a obsahu našich Webových stránek v souvislosti s jejími návštěvníky.

Některé tyto informace mohou být získány skrze soubory Cookies nebo jiné podobné technologie. Pro více informací viz Soubory Cookies a reklama.

Ochrana soukromí dětí

U nás ve společnosti Align nemáme v úmyslu sbírat informace o dětech mladších třinácti (13) let, dokud takováto informace není získána od rodiče nebo opatrovníka. Ačkoli nemůžeme zabránit dětem, aby navštěvovali Webové stránky, nebudeme sbírat jakékoli osobní údaje, aniž by bylo jasné, že tato osoba uvedla, že dosáhla věku alespoň 13 let. Pokud máte otázky ohledně sběru informací o dětech skrze naše Webové stránky, napište nám na Privacy@aligntech.com.

Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedený věkový limit se může lišit podle platných požadavků dané země. V takovém případě budeme o tomto při sběru dat informovat.

Odkazy na další webové stránky

Naše Webové stránky mohou obsahovat odkazy na ostatní webové stránky za účelem usnadnění přístupu. Společnost Align není odpovědná za způsob nakládání s údaji a za obsah těchto jiných webových stránek, a existence odkazu na tyto stránky není schválením informací nebo společnosti. To znamená, že pokud se připojíte k jiné webové stránce skrze naše Webové stránky, nejsme odpovědní za způsob nakládání s informacemi z jejich strany a není možné toto nakládání řídit.

Vaše informace s jinými webovými stránkami budeme moci sdílet, například skrze sociální média. Abychom Vám toto usnadnili, přidali jsme odkaz, nejsme však odpovědní za obsah cizí webové stránky nebo za Váš příspěvek nebo sdílení. Doporučujeme si přečíst zásady o ochraně informací těchto webových stránek a sociálních médií.

Marketing a nekontaktování

Pokud jste k tomuto poskytl(a) souhlas, můžeme Vám příležitostně zaslat informace o nás.

Společnost Align poskytuje možnost požádat o ukončení zasílání elektronických materiálů společnosti Align nebo našich partnerů tím, že stáhnete svůj souhlas. Pokud si již nepřejete od nás získávat materiály, informujte nás o tom při sběru informací nebo nám kdykoli napište na remove@aligntech.com a ujistěte se, že nás informujete i o zemi, ve které se žijete. Také můžete použít odkaz pro odhlášení z odběru přímo v e-mailech. Prosíme, dejte nám čas na zpracování Vaší žádosti.

Vezměte prosím na vědomí, že stažení souhlasu se nevztahuje na nezbytnou komunikaci, například odpovědi na dotazy, a toto stažení je zrušeno, pokud později požádáte o zaslání informací, například pokud se přihlásíte k odběru informací.

Sociální sítě

Obsah generovaný uživatelem. Pokud používáte Facebook, Twitter nebo jiná sociální média s veřejným nastavením účtu a použijete funkci hash-tag s názvem některé naší veřejné kampaně, například #unbraceyoursmile, nebo konkrétního produktu, například #invisalign, #invisalignteen, nebo #invisalignTalk, budeme moci Vaše recenze produktu na sociálních sítích na použít na našich Webových stránkách. Díky tomu můžeme sdílet Váš názor na naše produkty s návštěvníky našich Webových stránek. Před zveřejněním na našich Webových stránkách si Vás názor přečteme. Pokud si nepřejete, abychom Vaši recenzi zveřejnili na našich Webových stránkách, nepoužívejte hashtag.

Pokud zveřejníte nebo jinak vložíte jakýkoli obsah na veřejná sociální média o Vaší zkušenosti s Invisalign a kladnou odpovědí na náš dotaz, zda můžeme Váš obsah sdílet na našich vlastních kanálech jako je Facebook (http://facebook.com/invisalign), Pinterest (http://pinterest.com/Invisalign), Google+ (http://google.com/+Invisalign), YouTube (http://youtube.com/invisalign & http://youtube.com/invisalignteen), Twitter (http://twitter.com/invisalign), Instagram (http://instagram.com/invisalign & http://instagram.com/invisalignteen) Tumblr (http://invisalignteen.tumblr.com/), a jiné, potvrzujete tím, že jste dosáhli věku třinácti (13) let nebo výše a souhlasíte s podmínkami uvedenými na našich stránkách nebo těch stránkách, na kterých se právě nacházíte.

Pokud si je rodič, opatrovník nebo jiná osoba vědoma vzniku obsahu vytvořeného uživatelem mladším třinácti (13) let, napište nám na InvisalignTakedown@GoldPR.com.

Mezinárodní přenosy dat

Společnost Align je globální společností a proto může být nutné přenášet Vaše osobní údaje do jiných zemí, ve kterých společnost Align působí, včetně zemí, které jsou mimo země Vašeho pobytu. Vaše osobní údaje mohou být také uloženy na našich serverech, které se nacházejí mimo zemi Vašeho pobytu. Vaše informace jsou však i tak chráněny v souladu s tímto Prohlášením o ochraně soukromí a našimi Závaznými firemními pravidly a zásadami.

Navíc k závazkům uvedeným v tomto Prohlášení o ochraně soukromí nastavila společnost Align závazná firemní pravidla a zásady (BCR), které stanovují přístup společnosti Align k ochraně a správně osobních údajů v globálním měřítku. Naše BCR jsou dostupná pod odkazem v předchozím odstavci.

Pokud přenášíme informace mimo EHP k našim poskytovatelům služeb a partnerům, konáme tak na základě standardních smluvních ujednání schválených Evropskou komisí (Závazná firemní pravidla a zásady) nebo ujednání o ochraně údajů.

Bezpečnost

Naše webové stránky mají aktivní vhodné technické a organizační bezpečnostní opatření, které se snaží zabránit zničení, ztrátě, zneužití a změně, nedovolenému sdílení nebo přístupu k informacím, které máme v držení. Naše webové portály, například Stránka Invisalign pro lékařský personál přenáší údaje o pacientech (včetně jakýchkoli osobních údajů) bezpečnostním způsobem skrze protokol HTTPS. Tyto portály vyžadují vytvoření uživatelských účtů a nejsou dostupné obecné veřejnosti.

Vaše práva

Chcete-li uplatnit práva v souvislosti s přístupem, zveřejněním, doplněním nebo odstraněním (dle příslušných zákonů), kontaktujte nás poštou nebo skrze e-mailovou adresu, jak je uvedeno níže.

Například ve státu Kalifornie mohou fyzické osoby jednou ročně požádat o seznam sdílení třetím stranám pro účely přímého marketingu. V rámci naší obchodní činnosti neprodáváme ani nepronajímáme jakékoli osobní informace jiným společnostem pro účely přímého marketingu.

Ve spojitosti se společnostmi Align v Evropě, fyzické osoby nás mohou kontaktovat ohledně svých práv na:

 • Přístup, úpravu, aktualizaci nebo žádost o smazání svých osobních údajů
 • Namítat proti zpracování osobních údajů a požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, nebo požádat o jejich přenositelnost.
 • Odhlásit se ze zasílání marketingových materiálů. Toto právo můžete vykonat kliknutím na „Odhlásit“ v marketingových e-mailech, které Vám zašleme. Chcete-li se odhlásit od ostatních forem marketingu (například pošty nebo telemarketingu), kontaktujte nás skrze níže uvedené způsoby.
 • Svůj souhlas, na základě kterého jsme získali a zpracovali Vaše osobní údaje, můžete kdykoli stáhnout. Stažení Vašeho souhlasu nebude mít vliv na oprávněnost jakéhokoli zpracování provedeného před stažením souhlasu, ani nemá vliv na zpracování osobních údajů provedeného na základě zákonného důvodu nesouvisejícího se souhlasem.
 • Ohledně sběru a použití Vašich osobních údajů můžete podat stížnost orgánu pro ochranu údajů. Pro více informací se obraťte na svůj místní orgán pro ochranu údajů.

V Singapuru můžete například podat obecnou žádost o poskytnutí informace, jakým způsobem je s osobními údaji v našem držení nebo pod naší kontrolou nakládáno nebo jak jsou sdíleny a to za období jednoho roku před datem takovéto žádosti. Jakýkoli žádosti o přístup může podléhat poplatku, jež pokryje náklady na poskytnutí těchto podrobností o osobních údajích, které máme o Vaší osobě k dispozici, a výši tohoto poplatku Vám oznámíme po přijetí žádosti o přístup.

Příklady v tomto dokumentu považujte za příklady; Vaše konkrétní práva nemusí být uvedeny jako příklad.

Aktualizace

Toto prohlášení může být příležitostně aktualizováno V takovém případě bude datum aktualizace uvedeno na začátku tohoto prohlášení. Oznámení o aktualizaci a/nebo změně bude poskytnuto na našich Webových stránkách nebo, vyžaduje-li to zákon, zasláno přímo Vám. Doporučujeme pravidelně kontrolovat toto prohlášení, abyste byli informování o tom, jak sbíráme, používáme a sdílíme Vaše osobní údaje. Pokud se změnami nesouhlasíte, již nevyužívejte služeb Webových stránek.

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte dotazy ohledně tohoto Prohlášení o ochraně soukromí, způsobů funkce našich Webových stránek, Vašich informacích nebo práv na informace, nebo funkcí našich Webových stránek, kontaktujte:

Globální ředitelství

Align Technology, Inc.
Attention: Privacy Office
2560 Orchard Parkway
San Jose, CA 95131
Privacy@aligntech.com

Ředitelství pro státy EU

Align Technology Switzerland GmbH
Attention: Privacy Office
Suurstoffi 22
6343 Rotkreuz
Switzerland
Privacy@aligntech.com

Můžete také kontaktovat místní pobočku společnosti Align, která je zodpovědná za použití Vašich informací. Podrobnosti jsou dostupné zde.