Rozdíl uvidíte dříve.1.

Zajímalo by vás, jak rychle by se váš úsměv mohl změnit? Pohrajte si s posunovačem a sledujte, jak se tyto úsměvy proměňují již během několika týdnů. Takto posunovat zuby dokáže jen technologie Invisalign.

1Tyto příklady slouží pouze pro ilustraci. Doby léčení se mohou lišit v závislosti na individuálních potřebách pacienta a bude je muset určit váš poskytovatel léčby.

Zkřížený skus

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

Týden 1

Stěsnání zubů

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

Týden 1

Hluboký skus

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

Týden 1

Mezery mezi zuby

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

Týden 1

Otevřený skus

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

Týden 1

Podkus

InvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalignInvisalign

Týden 1

1Pouze Invisalign Go a Invisalign Lite. Při týdenních výměnách rovnátek ve srovnání s výměnou co dva týdny. O týdenních výměnách rovnátek musí rozhodnout poskytovatel léčby Invisalign a individuální léčebný plán. Doby léčení se mohou lišit v závislosti na individuálních potřebách pacienta a bude je muset určit váš poskytovatel léčby.

Loading...